Κοινωνικές Δομές

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. περιλαμβάνει Κοινωνικές Δομές που αφορούν παιδιά και ηλικιωμένους. Πρόκειται για Δομές που λειτουργούν μέσω χρηματοδότησης από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους.
Απασχολεί συνολικά 44 εργαζόμενους διαφόρων συναφών ειδικοτήτων και εξυπηρετεί περίπου 70 παιδιά και 600 ηλικιωμένους.

Α. ΔΟΜΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
Τα προγράμματα που αφορούν τις Δομές παιδιών -νηπιακής και σχολικής ηλικίας – εξασφαλίζουν τη φύλαξη, διαπαιδαγώγηση, ψυχαγωγία και απασχόληση νηπίων και παιδιών μέχρι ηλικίας 12 ετών με σκοπό να αποδεσμευτούν οι γονείς τους και να επανενταχθούν στην εργασία.
Συγκεκριμένα οι Δομές αυτές της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. είναι:

 • Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Αρμένων.
 • Ο Παιδικός Σταθμός Παλιάς Πόλης «Τα Δελφινάκια».
 • Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) «Παιδικός Κόσμος»

Οι Δομές των παιδιών συγχρηματοδοτούνται μέχρι τις 31/8/2022 από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους μέσω των Αξιών Τοποθέτησης της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

 1. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ «ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ»
  Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Παλιάς Πόλης λειτουργεί από το 2007 και στεγάζεται στην οδό Βερνάδου της Παλιάς Πόλης.
  Απασχολεί συνολικά 4 εργαζόμενους : Νηπιαγωγό, Βοηθό Βρεφονηπιοκόμο, Μάγειρα και υπάλληλο Γενικών Καθηκόντων. Η δυνατότητα φιλοξενίας της Δομής είναι, βάσει της τρέχουσας άδειάς της, έως 15 νήπια – από 30 μηνών έως 5 ετών- και έως 6 βρέφη έως 30 μηνών. Τηλ, επικοινωνίας : 2831 0 57748.
 2. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΜΕΝΩΝ
  Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Αρμένων λειτουργεί από τo 2003 και στεγάζεται στον οικισμό Αρμένοι του Δήμου Ρεθύμνης..
  Απασχολεί συνολικά 5 εργαζόμενους: Νηπιαγωγό, Βοηθός Βρεφονηπιοκόμος (2), Μαγείρισσα και υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων. Η δυνατότητα φιλοξενίας της Δομής είναι, βάσει της τρέχουσας αδειάς της- έως 25 νήπια – από 30 μηνών έως 5 ετών-και έως 8 βρέφη έως 30 μηνών. Τηλ. επικοινωνίας 2831 0 41189.
 3. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ – Κ.Δ.Α.Π. «ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»
  Το Κ.Δ.Α.Π. λειτουργεί από το 2007 και στεγάζεται στο 15ο Δημοτικό Σχολείο.
  Απασχολεί συνολικά 4 εργαζόμενους : Γυμνάστρια, Εικαστικό, Δασκάλα και υπάλληλο Γενικών Καθηκόντων. Η δυνατότητα φιλοξενίας της Δομής, βάσει της τρέχουσας άδειάς της, είναι έως 115 παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών. Μπορούν να φιλοξενηθούν βάσει της σημερινής άδειας έως και 115 παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών.
  Οι ώρες λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Π. είναι αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος των Σχολείων με σκοπό παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό. Τηλ. επικοινωνίας 2831 0 51172.

27092021_afisa.pdf

Β. ΔΟΜΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Οι Δομές της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. που αφορούν άτομα 3ης ηλικίας είναι:

 • Μονάδα Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ρεθύμνης.
 • Μονάδα Βοήθεια στο Σπίτι Οικισμών Δήμου Ρεθύμνης.
 • Μονάδα Βοήθεια στο Σπίτι Δημ. Διαμερίσματος Νικηφόρου Φωκά.
 • Μονάδα Βοήθεια στο Σπίτι Δημ. Διαμερίσματος Αρκαδίου.
 • Μονάδα Βοήθεια στο Σπίτι Δημ. Διαμερίσματος Λαππαίων.
 • Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) «Η Ελπίδα»

Οι μονάδες Βοήθεια στο Σπίτι χρηματοδοτούνται μέχρι 31/12/2022 από εθνικούς πόρους μέσω της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.
Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων – Κ.Η.Φ.Η. συγχρηματοδοτείται έως 30/6/2022 από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μέσω του Επιχειρησιακού Πρόγράμμα “Κρήτη” και του άξονα προτεραιότητας 5 “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη”, για τη ΔΡΑΣΗ 9.iv.3: Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων-ΚΗΦΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις υπηρεσίες μπορούν να καταθέσουν αίτηση (μέχρι 20/1/2017) αφού λάβουν πρώτα υπόψη τους την πρόσκληση της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. που ακολουθεί:

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΦΗ

khfh01

 1. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
  Η Mονάδα Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Ρεθύμνης λειτουργεί από το 1999. Απασχολεί συνολικά 9 εργαζόμενες με ειδικότητες : Κοινωνικής Λειτουργού, Νοσηλεύτριας και Οικιακής Βοηθού. Εξυπηρετούν περίπου 144 άτομα.
  Tηλ. επικοινωνίας : 2831 0 25761.
 2. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
  Η Mονάδα Βοήθεια στο Σπίτι Οικισμών Δήμου Ρεθύμνης λειτουργεί από το 2010. Απασχολεί συνολικά 5 εργαζόμενους με ειδικότητες : Κοινωνικής Λειτουργού, Νοσηλεύτριας (2), Οδηγού και Οικιακής Βοηθού. Εξυπηρετούν περίπου 115 άτομα.
  Τηλ. Επικοινωνίας : 2831 0 52777.
 3. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ
  Η Mονάδα Βοήθεια στο Σπίτι που υλοποιείται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νικηφόρου Φωκά λειτουργεί από το 2002. Απασχολεί συνολικά 4 εργαζόμενες με τις ειδικότητες : Κοινωνικής Λειτουργού, Νοσηλεύτριας (2) και Οικιακής Βοηθού. Εξυπηρετούν περίπου 121 άτομα. Η Μονάδα στεγάζεται στον Αθάνατο Νικηφόρου Φωκά (πρώην Δημαρχείο). Τηλ. επικοινωνίας : 2831 3 41921.
 4. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ
  Η Mονάδα Βοήθεια στο Σπίτι που υλοποιείται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αρκαδίου λειτουργεί από το 2003. Απασχολεί συνολικά 4 εργαζόμενες με τις ειδικότητες : Ψυχολόγου, Νοσηλεύτριας και Οικογενειακής Βοηθού (2)..Εξυπηρετούν περίπου 70 άτομα. Η Μονάδα στεγάζεται στο Άδελε (πρώην Δημαρχείο Αρκαδίου). Τηλ. επικοινωνίας : 2831 3 41055.
 1. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΠΠΑΙΩΝ
  Η Μονάδα Βοήθεια στο Σπίτι που υλοποιείται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λαππαίων λειτουργεί από το 2003. Απασχολεί συνολικά 4 εργαζόμενες με τις ειδικότητες : Κοινωνικής Λειτουργού, Νοσηλεύτριας (2) και της Νοσηλεύτριας και Οικογενειακής Βοηθού. Εξυπηρετούν περίπου 100 άτομα. Η Μονάδα στεγάζεται στην Επισκοπή (πρώην Δημαρχείο Λαππαίων). Τηλ. Επικοινωνίας: 2831 0 61060.
 2. ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΔΑ»
  Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) λειτουργεί από το 2007 και φιλοξενεί 25 ηλικιωμένους. Απασχολεί συνολικά 4 εργαζόμενες με τις ειδικότητες της Νοσηλεύτριας, της Επιμελήτριας Πρόνοιας (2) και της υπαλλήλου Γενικών Καθηκόντων.
  Η διεύθυνση της Δομής είναι στην Πλατεία Μικρασιατών (Παλιά Πόλη Ρεθύμνου). Τηλ. επικοινωνίας 2831 0 53232.