Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνης με την αρ. 698/2019 (ΑΔΑ: 6ΡΧΘΩ1Ψ-ΣΣ1) απόφασή του όρισε το 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ., που αποτελείται από:

 1. Μπιρλιράκη Θεοπίστη, Δημοτική Σύμβουλο, με αναπληρωτή τον κ. Σπανουδάκη Στυλιανό, Δημοτικό Σύμβουλο.
 2. Λίτινα Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή τον κ. Μοτάκη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο.
 3. Λαχνιδάκη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή τον κ. Σκορδίλη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο.
 4. Κρεβετζάκη Θωμά, Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή τον κ. Ανδρουλάκη Μιχαήλ, Δημοτικό Σύμβουλο.
 5. Δερεδάκη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή τον κ. Στεφανάκη Πέτρο, Δημοτικό Σύμβουλο.
 6. Τσιχλάκη Ειρήνη, Δημοτική Σύμβουλο, με αναπληρωτή τον κ. Γαλερό Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο.
 7. Δινιακού Καλλιόπη, δημότισσα, με αναπληρώτρια την κα Σερβιλάκη – Σαριδάκη Αγγελική, δημότισσα.
 8. Ξηράκης Γεώργιος, δημότη, με αναπληρωτή την κα Πατρίκη Στέλλα, δημότισσα.
 9. Σαμψών Στυλιανός, δημότη, με αναπληρώτρια τη κα Μιχάλα Ελευθερία, δημότισσα.
 10. Χουρδάκης Αντώνιος, εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Κρήτης με αναπληρωτή τον κ. Χρηστίδη Κωνσταντίνο.
 11. Μηλιδάκη Στυλιανή, εκπρόσωπο των εργαζομένων της επιχείρησης, με αναπληρωτή τον κ. Τσάκωνα Εμμανουήλ.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η κα Μπιρλιράκη Θεοπίστη.
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο κ. Σαμψών Στυλιανός.