Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνης με την αρ. 176/2017 απόφασή του όρισε το 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. που αποτελείται από:

 1. Μπιρλιράκη Θεοπίστη, Δημοτική Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον κ. Σαμψών Στυλιανό, Δημοτικό Σύμβουλο.
 2. Σπανουδάκη Στυλιανό, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον κ. Μπιρικάκη Εμμανουήλ, Δημοτικό Σύμβουλο.
 3. Λαχνιδάκη Δημήτρη, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον κ. Αγριμάκη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο.
 4. Μιχάλα Ελευθερία, μέλος της Δ. Κ. Ρεθύμνης, με αναπληρωτή τον κ. Τσιμπισκάκη Ματθαίο, Δημοτικό Σύμβουλο.
 5. Παλαφούτη Εμμανουήλ, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, µε αναπληρωτή τον κ. Φουρφουλάκη Εμμανουήλ, ∆ηµοτικό Σύµβουλο.
 6. Χουρδάκη Αντώνιο, εκπρόσωπος του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε αναπληρώτρια την κα Κονδύλη Γεωργία.
 7. Κρυοβρυσανάκη Καλλιόπη, δηµότισσα, µε αναπληρώτρια την κα Φουρναράκη Μαρία.
 8. Κουμεντάκη Γεώργιο, δημότης, με αναπληρώτρια την κα Χαμογιωργάκη Ελένη.
 9. Μαραγκού Μαρία, δηµότισσα , µε αναπληρωτή τον κ. Κωνσταντίνο Χριστίδη.
 10. Φραγκάκο Κωνσταντίνο, δηµότης, µε αναπληρώτρια την κα Πατσαχάκη Έλενα.
 11. Μηλιδάκη Στυλιανή, εκπρόσωπος των εργαζοµένων της επιχείρησης , µε αναπληρωτή τον κ. Ζαµπετάκη Κωνσταντίνο.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η κα Μπιρλιράκη Θεοπίστη.
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο κ. Σπανουδάκης Στυλιανός.