Γενικά Στοιχεία

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ  συστήθηκε με το ΦΕΚ τ Β 1261 16-06-2011 και προήλθε από τη συγχώνευση των:
α) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνου – Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.,
β) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Εικαστικών και Θεάτρου Ρεθύμνης – ΔΗ.Κ.ΕΠ.Ε.ΘΕ.Ρ. και
γ) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αρκαδίου – ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡΚ..
Η επιχείρηση διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο και τον Διευθυντή της.
Στη οργανωτική δομή της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. περιλαμβάνεται το αυτοτελές Γραφείο της Προγραμματικής Σύμβασης του Γραφείου Παλιάς Πόλης το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο και στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και οι παρακάτω διοικητικές ενότητες οι οποίες υπάγονται στη Διεύθυνση της Επιχείρησης:
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης,
Τμήμα, Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού, Νέων, Περιβάλλοντος, Τύπου, Παιδείας και Εθελοντισμού, και,
Τμήμα Διοικητικού, Οικονομικού, Τεχνικής Υποστήριξης.
Στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. εργάζονται συνολικά 58 άτομα.
Από τον Δήμο Ρεθύμνης έχουν παραχωρηθεί 4 οχήματα για να εξυπηρετούν τις ανάγκες των προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι των Οικισμών Ρεθύμνου, της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου, της Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων και της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά.